... stavíme víc než jen domy
stavíme Váš život
domů
jste zde: Certifikace a oprávnění

Certifikace a oprávnění

Společnost je certifikována pro výstavbu z panelů na bázi lehkého betonu.
Společnost je zapsána na seznamu „zelená úsporám".
Společnost je zapsána jako kvalifikovaný dodavatel na MMR.
Společnost je certifikována  certifikaci ČSN ISO 9001:2009, ČSN ISO 14001:2005

Společnost celou řadu dalších specializovaných  oprávnění a certifikací:

 

Integrovaná politika QMS a EMS

Společnost RUDOLF KMOCH  spol. s  r.o. Pardubice, jejímž předmětem podnikání je  provádění a rekonstrukce pozemních staveb stanoví tyto základní principy politiky  a QMS a EMS

KVALITA:

Stabilizovat:

Rozvíjet :

EKOLOGIE:

V Pardubicích dne 25.1. 2012          Ing. Rudolf Kmoch, jednatel společnosti                                                                                             

naše realizace
Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Nový Dvůr 913
538 03 Heřmanův Městec
Telefon: 469 696 430
Fax: 469 695 160
E-mail: ruto@ruto.net

RUDOLF KMOCH s.r.o. © 2010 • CMSMSwebvpohode